Eva Jakešová

www.evajakesova.cz

bootstrap themes
“Mým cílem je pomoci Vám vybudovat stabilní sebevědomí a sebejistotu tak, abyste se o ně mohla kdykoliv opřít.“

Jako nesebevědomá celkem inteligentní holka jsem proplouvala školským systémem přes gymnázium až na vyšší zdravotnickou školu s předsevzetím pomáhat. V nemocnici jsem však pochopila, že místo na péči o klienta je kladen důraz na to mít vše správně zapsáno a co nejrychleji odbaveno. Čest výjimkám, které se snaží s tímto systémem bojovat.


Mně to však nasměrovalo ke druhé mé vášni a tou byl tanec. Jako lektorka tance jsem měla tu čest pracovat s více než jedenácti sty ženami a nedalo mi to si nevšimnout, jak se v jejich tělech odráží stres, obranné postoje a vnitřní přesvědčení, která je dříve měla chránit, ale v současné době jim spíše ztrpčují život. Vrhla jsem se tedy do studia a začala tvořit taneční koncept, který by jim pomáhal samy sebe prožívat jako krásné, ladné a sebevědomé ženy, jimiž někde uvnitř byly.


Tento proces trvá dodnes. V mezičase jsem však vystudovala psychologii a své poznatky a zkušenosti podpořila vědeckými závěry.


Sama jsem prošla velmi náročným přerodem z nesebevědomé dívky, která nevěděla kdo je, co si počít, v čem je dobrá, jak budovat kvalitní partnerské vztahy, jak si vážit a bránit sama sebe a jak obstát v životních výzvách v sebe-vědomou ženu, matku a manželku milující svůj život a jeho výzvy.


Všechny své zkušenosti a odborné znalosti teď nabízím Vám a věřím, že i Vy dokážete vybudovat či podpořit své sebevědomí a sebejistotu tak, abyste byla kdykoliv schopná překonat jakoukoliv překážku v běžném ženském životě, mateřství i byznyse.