Ochrana osobních údajů

www.evajakesova.cz
bootstrap table

Provozovatelem stránek www.evajakesova.cz je Eva Jakešová, IČ: 75867753.

Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067665.


Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů včetně případných změn některých zákonů.


Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme


O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefon, fakturační údaje.


ak s osobními údaji nakládáme


Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.

Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel..